Meer ervaringen

Geachte heer Pouwels,
In aanvulling op de vragenlijst, die u hierbij ingevuld retour ontvangt, wil ik graag het mijne toevoegen aan de reacties die u wellicht ontvangt van de gebruikers van de ARP-matras. De korte woorden op de lijst doen geen recht aan de opluchting en de intense tevredenheid, die ik voelde toen direct vanaf de eerste week van gebruik van de ARP-matras de martelende rugpijn die me nacht na nacht beroofde van een normale nachtrust, plaats maakte voor een welbevinden, dat ik sinds lange tijd niet meer had genoten.

Vóór aanschaf van de ARP-matras verkeerde ik feitelijk een toestand van volslagen
uitputting. Elke avond/nacht herhaalde zich het volgende: Al binnen een half uur na het naar bed gaan ontstond een voortdurend toenemende rugpijn, die omstreeks 1 a 2 ’s nachts zo heftig werd, dat ik
transpirerend moest opstaan. In de huiskamer of desnoods op het balkon zocht ik dan wat verkoeling en poogde na een slok water en nog wat doelloos rondhangen dan maar opnieuw de slaap te vatten. Vaak tevergeefs. De hierboven beschreven gang van zaken herhaalde zich dan nog 1 of 2 keer, tot het afgelopen van de wekker om 05.20 uur. Weer een nieuwe dag, weer een nieuw pak werk, maar ik voelde me onveranderlijk geradbraakt na een zoveelste nacht van onrust, pijn en nog eens pijn.
Thuisgekomen na mijn dagtaken te hebben vervuld, placht ik toe te geven aan een overweldigend gevoel van moeheid en slaperigheid door op de 2 zitsbank te gaan liggen. Prompt 1 a 1 ½ uur in suffe halfslaap en daarna geen energie meer om nog dingen van wezenlijk belang te doen, dat werd uitgesteld tot het week-end. Drie jaar geleden heeft dit chronische gebrek aan rust en slaap geleid tot een ernstige evenwichtsstoornis, die veel weg had van de ziekte van Meniere.

Enige maanden heb ik buiten het arbeidsproces gestaan; autorijden of fietsen waren er niet bij. Na een periode van halve dagen werken en veel medicijnen slikken heb ik het werk toen weer full-time hervat, maar de neurologische stoornis heeft tot op de dag van vandaag haar nasleep in de vorm van een uitgesproken bewegingsintolerantie: een schokkende stadsbus, een autorit over een slecht wegdek of soortgelijke dingen veranderen de wereld voor mijn ogen in een deinende, draaiende en bibberende geleipudding. Zie hier waarom de ARP-matras voor mij méér betekent dan alleen maar, wat comfort. Deze voortreffelijke matras is in mijn geval een wezenlijke voorwaarde tot het mogelijk herkrijgen van een mate van gezondheid die voornoemde medicatie mij voorzeker niet heeft opgeleverd. Rust en goede slaapdragers van gezondheid en de ARP lucht matras brengen dit binnen bereik.

Terugblikkend op een periode dat ik volledig en daarna gedeeltelijk arbeidsongeschikt ben geweest: In mijn geval is het vele jaren te laat dat ik kennis heb gemaakt met de ARP-matras. Veel misere had waarschijnlijk voorkomen kunnen worden. Daarom moet de conclusie zijn, dat ook goede, gedetailleerde voorlichting essentieel is. Ik dank u daarom oprecht voor de aandacht die u hebt besteed aan uitleg, begeleiding, nazorg en service. Niets dan complimenten voor het presenteren aan het publiek van een uitmuntend product met zoveel meer inzet dan alleen maar goed verkoperschap.
Hoogachtend,
Dhr. R Servaas Leiden, 17 augustus 2002